Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný workshop - Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča
Dátum začiatku
10.02.2023
Dátum ukončenia
10.02.2023
Miesto konania
Levoča
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA