Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný workshop - Hotelová akadémia

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Hotelová akadémia
Dátum začiatku
19.10.2022
Dátum ukončenia
19.10.2022
Miesto konania
Liptovský Mikuláš
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA