Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovačný workshop - Spišská Nová Ves

 

Podujatie

Prihláste sa:

Inovačný workshop je 5-hodinový interaktívny program pre študentov stredných a vysokých škôl. Prostredníctvom teórie, hier, rozhovorov, testov, kvízov a prezentácií ukazuje účastníkom cestu kreativity a vlastného podnikania. 
Názov podujatia
Inovačný workshop - Spišská Nová Ves
Dátum začiatku
07.10.2020
Dátum ukončenia
07.10.2020
Miesto konania
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA