Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný workshop - SOŠ dopravná, Žilina

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - SOŠ dopravná, Žilina
Dátum začiatku
25.04.2023
Dátum ukončenia
26.04.2023
Miesto konania
Žilina
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA