Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovačný workshop - SOŠ elektrotechnická, Trnava

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - SOŠ elektrotechnická, Trnava
Dátum začiatku
02.03.2023
Dátum ukončenia
02.03.2023
Miesto konania
Trnava
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA