Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný workshop - SOŠ obchodu a služieb, Trnava

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - SOŠ obchodu a služieb, Trnava
Dátum začiatku
15.02.2023
Dátum ukončenia
15.02.2023
Miesto konania
Trnava
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA