Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovačný workshop - SOŠ technická

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - SOŠ technická
Dátum začiatku
20.04.2022
Dátum ukončenia
20.04.2022
Miesto konania
SOŠ technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA