Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný workshop - SOŠ technická

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - SOŠ technická
Dátum začiatku
20.04.2022
Dátum ukončenia
20.04.2022
Miesto konania
SOŠ technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA