Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný workshop - SOŠ technická, Košice

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - SOŠ technická, Košice
Dátum začiatku
09.02.2023
Dátum ukončenia
09.02.2023
Miesto konania
Košice
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA