Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovačný workshop - SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra
Dátum začiatku
24.10.2022
Dátum ukončenia
24.10.2022
Miesto konania
Modra
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA