Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný workshop - Súkromná stredná odborná škola podnikania, Zvolen

Prihláste sa:

Inovačný workshop je 5-hodinový interaktívny program pre študentov stredných a vysokých škôl. Prostredníctvom teórie, hier, rozhovorov, testov, kvízov a prezentácií ukazuje účastníkom cestu kreativity a vlastného podnikania.
Názov podujatia
Inovačný workshop - Súkromná stredná odborná škola podnikania, Zvolen
Dátum začiatku
08.06.2021
Dátum ukončenia
08.06.2021
Miesto konania
Súkromná stredná odborná škola podnikania, Zvolen
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA