Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný workshop - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Dátum začiatku
28.04.2022
Dátum ukončenia
28.04.2022
Miesto konania
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA