Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovačný workshop - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Dátum začiatku
28.04.2022
Dátum ukončenia
28.04.2022
Miesto konania
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA