Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovačný workshop - Vysoká škola manažmentu

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Vysoká škola manažmentu
Dátum začiatku
24.10.2022
Dátum ukončenia
24.10.2022
Miesto konania
Bratislava
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA