Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovatívne firmy stredoškolákov

 

Podujatie

Prihláste sa:

Webinár o stredoškolských cvičných firmách.
SCRIBO - Gymnázium, Poštová 9, Košice
DUONUM - SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske
Príď sa pozrieť aj ty a nezmeškaj túto jedinečnú príležitosť vypočuť si príbeh mladých, šikovných ľudí, ktorí stoja za inovatívnymi produktami.
Inovatívne firmy stredoškolákov je podujatie zamerané na podporu inovácií a spropagovanie stredoškolských študentských firiem s podnikateľským potenciálom.
Názov podujatia
Inovatívne firmy stredoškolákov
Dátum začiatku
18.05.2021
Dátum ukončenia
18.05.2021
Miesto konania
Online
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA