Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Junior Internet IV.

Prihláste sa:

Inovačný seminár pre účastníkov súťaže Junior Internet.
Názov podujatia
Junior Internet IV.
Dátum začiatku
12.04.2021
Dátum ukončenia
12.04.2021
Miesto konania
Online
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA