Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Junior Internet IV.

 

Podujatie

Prihláste sa:

Inovačný seminár pre účastníkov súťaže Junior Internet.
Názov podujatia
Junior Internet IV.
Dátum začiatku
12.04.2021
Dátum ukončenia
12.04.2021
Miesto konania
Online
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA