Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

konferencia CFO Forum, Bratislava

Prihláste sa:

Názov podujatia
konferencia CFO Forum, Bratislava
Dátum začiatku
15.06.2022
Dátum ukončenia
16.06.2022
Miesto konania
Bratislava
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA