Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Konferencia COINTT 2020

 

Podujatie

Prihláste sa:

Cooperation Innovation Technology Transfer (ďalej len „COINTT“) je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorej hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie,  a podpora podnikania.
Názov podujatia
Konferencia COINTT 2020
Dátum začiatku
19.10.2020
Dátum ukončenia
20.10.2020
Miesto konania
Online
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA