Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný workshop - Gymnázium, Veľké Kapušany

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Gymnázium, Veľké Kapušany
Dátum začiatku
21.06.2022
Dátum ukončenia
21.06.2022
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA