Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Odborné hodnotenie panelom odborníkov - IPZS

Prihláste sa:

Názov podujatia
Odborné hodnotenie panelom odborníkov - IPZS
Dátum začiatku
26.07.2022
Dátum ukončenia
27.07.2022
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA