Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Odborné hodnotenie panelom odborníkov - IPZS

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Odborné hodnotenie panelom odborníkov - IPZS
Dátum začiatku
26.07.2022
Dátum ukončenia
27.07.2022
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA