Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Online inovačný workshop - UNIZA I.

Prihláste sa:

Online verzia inovačného workshopu.
Názov podujatia
Online inovačný workshop - UNIZA I.
Dátum začiatku
21.10.2020
Dátum ukončenia
21.10.2020
Miesto konania
Online
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA