Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Online inovačný workshop - UNIZA I.

 

Podujatie

Prihláste sa:

Online verzia inovačného workshopu.
Názov podujatia
Online inovačný workshop - UNIZA I.
Dátum začiatku
21.10.2020
Dátum ukončenia
21.10.2020
Miesto konania
Online
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA