Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Online inovačný workshop - Vysoká škola manažmentu

Prihláste sa:

Názov podujatia
Online inovačný workshop - Vysoká škola manažmentu
Dátum začiatku
25.04.2022
Dátum ukončenia
25.04.2022
Miesto konania
Vysoká škola manažmentu
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA