Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Online inovačný workshop - Vysoká škola manažmentu

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Online inovačný workshop - Vysoká škola manažmentu
Dátum začiatku
25.04.2022
Dátum ukončenia
25.04.2022
Miesto konania
Vysoká škola manažmentu
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA