Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Online podujatie Readycon 2022

Prihláste sa:

Názov podujatia
Online podujatie Readycon 2022
Dátum začiatku
27.10.2022
Dátum ukončenia
27.10.2022
Miesto konania
Online
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA