Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Online inovačný workshop - Súkromné gymnázium DSA 2

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Online inovačný workshop - Súkromné gymnázium DSA 2
Dátum začiatku
17.12.2021
Dátum ukončenia
17.12.2021
Miesto konania
Online inovačný workshop
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA