Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Online inovačný workshop - Súkromné gymnázium DSA 2

Prihláste sa:

Názov podujatia
Online inovačný workshop - Súkromné gymnázium DSA 2
Dátum začiatku
17.12.2021
Dátum ukončenia
17.12.2021
Miesto konania
Online inovačný workshop
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA