Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Online inovačný workshop - UNIZA, Žilina

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Online inovačný workshop - UNIZA, Žilina
Dátum začiatku
16.11.2021
Dátum ukončenia
16.11.2021
Miesto konania
UNIZA
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA