Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Online inovačný workshop - UNIZA, Žilina

Prihláste sa:

Názov podujatia
Online inovačný workshop - UNIZA, Žilina
Dátum začiatku
16.11.2021
Dátum ukončenia
16.11.2021
Miesto konania
UNIZA
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA