Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Pandémia ako príležitosť na inovácie

Prihláste sa:

Online seminár pre študentov UNIZA na tému Pandémia ako príležitosť na inovácie s Luciou Randovou co-founderkou Rýchlotest Covid.
Názov podujatia
Pandémia ako príležitosť na inovácie
Dátum začiatku
24.03.2021
Dátum ukončenia
24.03.2021
Miesto konania
Online
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA