Inovačné poukážky pre
Banskobystrický kraj
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

SMART CITY SUMMIT: SME na ceste k Smart Cities

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
SMART CITY SUMMIT: SME na ceste k Smart Cities
Dátum začiatku
31.05.2022
Dátum ukončenia
31.05.2022
Miesto konania
AC Hotel, Bratislava
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA