Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Spolu pre Slovensko - Inovácie do sveta

Prihláste sa:

Názov podujatia
Spolu pre Slovensko - Inovácie do sveta
Dátum začiatku
24.05.2022
Dátum ukončenia
24.05.2022
Miesto konania
Hotel Kaskády, Sliač
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA