Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Stredoeurópska energetická konferencia

Prihláste sa:

Názov podujatia
Stredoeurópska energetická konferencia
Dátum začiatku
22.11.2021
Dátum ukončenia
22.11.2021
Miesto konania
Bratislava
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA