Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Stredoeurópska energetická konferencia

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Stredoeurópska energetická konferencia
Dátum začiatku
22.11.2021
Dátum ukončenia
22.11.2021
Miesto konania
Bratislava
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA