Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Vyhodnotenie súťaže BeREADY AWARDS

Prihláste sa:

Názov podujatia
Vyhodnotenie súťaže BeREADY AWARDS
Dátum začiatku
18.12.2020
Dátum ukončenia
18.12.2020
Miesto konania
Online
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA