Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Vyhodnotenie súťaže BeREADY AWARDS

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Vyhodnotenie súťaže BeREADY AWARDS
Dátum začiatku
18.12.2020
Dátum ukončenia
18.12.2020
Miesto konania
Online
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA