Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

udELENÉ KLASTROVÉ CERTIFIKÁTY

 

FAQ

 2019

 

   Bronzový certifikát ESCA pre Bioeconomy Cluster

   Bronzový certifikát ESCA pre Blockchain Centre of Excellence

   Bronzový certifikát ESCA pre Cluster of regional Development

   Bronzový certifikát ESCA pre Energetický klaster Prešovského kraja

   Bronzový certifikát ESCA pre HEMP Cluster

   Bronzový certifikát ESCA pre House of Events Innovation

   Bronzový certifikát ESCA pre Industry Innovation Cluster

   Bronzový certifikát ESCA pre Industry4UM

   Bronzový certifikát ESCA pre Slovak Battery Alliance

   Bronzový certifikát ESCA pre Slovak Center for Bioeconomy

   Bronzový certifikát ESCA pre Slovak Plastic Cluster

 

 2020

 

   Bronzový certifikát ESCA  pre The Cyber Security Cluster

   Bronzový certifikát ESCA pre Cluster AT+R

   Bronzový certifikát ESCA pre Cluster Z@ict

   Bronzový certifikát ESCA pre Národný energetický klaster

   Bronzový certifikát ESCA pre SAPI - renewable energy cluster

   Bronzový certifikát ESCA pre Slovak National Hydrogen Association Cluster

   Bronzový certifikát ESCA pre Slovak Smart City Cluster

   Bronzový certifikát ESCA pre Ipeľský Energetický Enviromentálny Klaster (IPEEK)

   Bronzový certifikát ESCA pre Potravinársku komoru Slovenska

   Zlatý certifikát ESCA pre Košice IT-Valley

 

 2021

 

   Bronzový certifikát ESCA pre Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK - certifikácia hradená z vlastných zdrojov  

   Bronzový certifikát ESCA pre Klaster regionálneho rozvoja

   Strieborný certifikát ESCA pre Slovenský plastikársky klaster

   Bronzový certifikát ESCA pre Slovenskú asociáciu pre elektromobilitu (SEVA)

   Bronzový certifikát ESCA pre House of Events Innovation

   Bronzový certifikát ESCA pre Radu slovenských exportérov

   Bronzový certifikát ESCA pre Industry Innovation Cluster

   Bronzový certifikát ESCA pre Slovensku batériovú alianciu

   Bronzový certifikát ESCA pre HEMP Cluster

   Bronzový certifikát ESCA pre Združenie inteligentného priemyslu (Industry4UM)

   Bronzový certifikát ESCA pre SME Booster and Innovations Cluster (SBIC)

   Bronzový certifikát ESCA pre Klaster Inovato

 

 2022

   

   Bronzový cerfitikát ESCA FINTECH & INSURTECH ASOCIÁCIA SLOVENSKA

 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA