Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

UDELENÉ KLASTROVÉ CERTIFIKÁTY

 

2018

Bronzový certifikát ESCA pre Klaster Automatizačnej Techniky a Robotiky

Bronzový certifikát ESCA pre BITERAP

Bronzový certifikát ESCA pre Národný Energetický Klaster (NEK)

Bronzový certifikát ESCA pre Z@ict

Zlatý certifikát ESCA pre Košice IT Valley

 

2019

Bronzový certifikát ESCA pre Bioeconomy Cluster

Bronzový certifikát ESCA pre Blockchain Centre of Excellence

Bronzový certifikát ESCA pre Cluster of regional Development

Bronzový certifikát ESCA pre Energetický klaster Prešovského kraja

Bronzový certifikát ESCA pre HEMP Cluster

Bronzový certifikát ESCA pre House of Events Innovation

Bronzový certifikát ESCA pre Industry Innovation Cluster

Bronzový certifikát ESCA pre Industry4UM

Bronzový certifikát ESCA pre Slovak Battery Alliance

Bronzový certifikát ESCA pre Slovak Center for Bioeconomy

Bronzový certifikát ESCA pre Slovak Plastic Cluster

 

2020

Bronzový certifikát ESCA  pre The Cyber Security Cluster

Bronzový certifikát ESCA pre Cluster AT+R

Bronzový certifikát ESCA pre Cluster Z@ict

Bronzový certifikát ESCA pre Národný energetický klaster

Bronzový certifikát ESCA pre SAPI - renewable energy cluster

Bronzový certifikát ESCA pre Slovak National Hydrogen Association Cluster

Bronzový certifikát ESCA pre Slovak Smart City Cluster

Bronzový certifikát ESCA pre Ipeľský Energetický Enviromentálny Klaster (IPEEK)

Bronzový certifikát ESCA pre Potravinársku komoru Slovenska

Zlatý certifikát ESCA pre Košice IT-Valley

 

2021

Bronzový certifikát ESCA pre Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK - certifikácia hradená z vlastných zdrojov  

Bronzový certifikát ESCA pre Klaster regionálneho rozvoja

Strieborný certifikát ESCA pre Slovenský plastikársky klaster

Bronzový certifikát ESCA pre Slovenskú asociáciu pre elektromobilitu (SEVA)

Bronzový certifikát ESCA pre House of Events Innovation

Bronzový certifikát ESCA pre Radu slovenských exportérov

Bronzový certifikát ESCA pre Industry Innovation Cluster

Bronzový certifikát ESCA pre Slovensku batériovú alianciu

Bronzový certifikát ESCA pre HEMP Cluster

Bronzový certifikát ESCA pre Združenie inteligentného priemyslu (Industry4UM)

Bronzový certifikát ESCA pre SME Booster and Innovations Cluster (SBIC)

Bronzový certifikát ESCA pre Klaster Inovato

 

2022

Bronzový cerfitikát ESCA pre FINTECH & INSURTECH ASOCIÁCIA SLOVENSKA

 

2023

Bronzový certifikát ESCA pre Cassovia New Industry Cluster

Bronzový certifikát ESCA pre Potravinársku komoru Slovenska

Bronzový certifikát ESCA pre Cybersecurity Cluster

Bronzový certifikát ESCA pre SAPI - renewable energy cluster

Bronzový certifikát ESCA pre Národnú Vodíkovú Asociáciu Slovenska-klaster

Bronzový certifikát ESCA pre Ipeľský Energetický Enviromentálny Klaster (IPEEK)

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA