Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

UDELENÉ KLASTROVÉ CERTIFIKÁTY

 

2024

Národné hodnotenie - Bioeconomy Cluster (slovensky)

Národné hodnotenie - Bioeconomy Cluster (anglicky)

Národné hodnotenie - Energetický klaster Prešovského kraja (slovensky)

Národné hodnotenie - Energetický klaster Prešovského kraja (anglicky)

Národné hodnotenie - Slovenská Bioplynová Asociácia (slovensky)

Národné hodnotenie - Slovenská Bioplynová Asociácia (anglicky)

Národné hodnotenie - Slovenská batériová aliancia (slovensky)

Národné hodnotenie - Slovenská batériová aliancia (anglicky)

Národné hodnotenie - Klaster energetických komunít Slovenska KEKS (slovensky)

Národné hodnotenie - Klaster energetických komunít Slovenska KEKS (anglicky)

Národné hodnotenie - Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK (slovensky)

Národné hodnotenie - Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK (anglicky)

Národné hodnotenie - Slovenská asociácia pre elektromobilitu SEVA (slovensky)

Národné hodnotenie - Slovenská asociácia pre elektromobilitu SEVA (anglicky)

Národné hodnotenie - INOVATO (slovensky)

Národné hodnotenie - INOVATO (anglicky)

Národné hodnotenie - Slovakia Tech - Inovačný klaster (slovensky)

Národné hodnotenie - Slovakia Tech - Inovačný klaster (anglicky)

 

2023

Národné hodnotenie - Slovenský plastikársky klaster (slovensky)

Národné hodnotenie - Slovenský plastikársky klaster (anglicky)

Národné hodnotenie - Národný energetický klaster NEK (slovensky)

Národné hodnotenie - Národný energetický klaster NEK (anglicky)

Národné hodnotenie - Envirocentrum Banská Štiavnica (slovensky)

Národné hodnotenie - Envirocentrum Banská Štiavnica (anglicky)

Národné hodnotenie - Trenčiansky Energetický Environmentálny Klaster (slovensky)

Národné hodnotenie - Trenčiansky Energetický Environmentálny Klaster (anglicky)

Národné hodnotenie - Ipeľský Energetický Environmentálny Klaster IPEEK (slovensky)

Národné hodnotenie - Ipeľský Energetický Environmentálny Klaster IPEEK (anglicky)

Národné hodnotenie - Hemp Cluster (slovensky)

Národné hodnotenie - Hemp Cluster (anglicky)

Národné hodnotenie - House of Events Innovation (slovensky)

Národné hodnotenie - House of Events Innovation (anglicky)

Národné hodnotenie - Cluster Kybernetickej Bezpečnosti (slovensky)

Národné hodnotenie - Cluster of Cyber ​​Security (anglicky)

Národné hodnotenie - Circular Slovakia (slovensky)

Národné hodnotenie - Circular Slovakia (anglicky)

Národné hodnotenie - Klaster regionálneho rozvoja (slovensky)

Národné hodnotenie - Cluster of Regional Development (anglicky)

Národné hodnotenie - Slovak Smart City Cluster (slovensky)

Národné hodnotenie - Slovak Smart City Cluster (anglicky)

Národná certifikácia - Potravinárska komora Slovenska (slovensky)

Národná certifikácia - Food Chamber of Slovakia (anglicky)

Národná certifikácia - Národná vodíková asociácia Slovenska (slovensky)

Národná certifikácia - Národná vodíková asociácia Slovenska (anglicky)

Národná certifikácia - SAPI - klaster obnoviteľnej energie (slovensky)

Národná certifikácia - SAPI - klaster obnoviteľnej energie (anglicky)

Národná certifikácia - Košice IT Valley (slovensky)

Národná certifikácia - Košice IT Valley (anglicky)

Národné hodnotenie - Združenie inteligentného priemyslu - Industry4UM (slovensky)

Národné hodnotenie - Smart Industry Association  - Industry4UM (anglicky)

Národné hodnotenie - Priemyselný inovačný klaster (slovensky)

Národné hodnotenie - Industry Innovation Cluster (anglicky)

Národné hodnotenie - Energetický Environmentálny klaster Trnavského kraja (slovensky)

Národné hodnotenie - Energy and Environmental Cluster of Trnava Region (anglicky)

 

2022

Národné hodnotenie - Priemyselno-Inovačný klaster Bodva (slovensky)

Národné hodnotenie - Priemyselno-Inovačný klaster Bodva (anglicky)

Národné hodnotenie - Smart Klaster - StartUP HUB (slovensky)

Národné hodnotenie - Smart Klaster - StartUP HUB (anglicky)

Národné hodnotenie - Slovenské športové inovačné centrum (slovensky)

Národné hodnotenie - Slovenské športové inovačné centrum (anglicky)

Národné hodnotenie - Košický klaster nového priemyslu (slovensky)

Národné hodnotenie - Košický klaster nového priemyslu (anglicky)

Národné hodnotenie - SlovakiaTech (slovensky)

Národné hodnotenie - SlovakiaTech (anglicky)

Národné hodnotenie - Fintech a Insurtech Asociácia Slovenska (slovensky)

Národné hodnotenie - Fintech a Insurtech Asociácia Slovenska (anglicky)

Národné hodnotenie - SME Booster and Innovations Cluster (slovensky)

Národné hodnotenie - SME Booster and Innovations Cluster (anglicky)

Národné hodnotenie - SEVA (slovensky)

Národné hodnotenie - SEVA (anglicky)

Národné hodnotenie - Exportéri (slovensky)

Národné hodnotenie - Exportéri (anglicky)

Národné hodnotenie - INOVATO (slovensky)

Národné hodnotenie - INOVATO (anglicky)

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA