Chcete inovovať vaše podnikanie? Poraďte sa s nami!
 
Chcete inovovať vaše podnikanie?
Poraďte sa s nami!
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
Analýzy a prognózy
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

CERTIFIKÁCIA KLASTROVÝCH ORGANIZÁCIÍ

 

Čo je klaster?

Klaster je definovaný ako geograficky blízka skupina prepojených firiem a asociovaných inštitúcií v určitej oblasti spojených spoločnými, ale aj rozdielmi črtami.

Aké výhody prináša členstvo v klastri jeho členom?

Podniky, ktoré sú súčasťou klastra, čerpajú z členstva množstvo benefitov, ktoré pomáhajú zvyšovať ich produktivitu (napríklad prístupom k špecializovaným zdrojom, zdieľaním nákladov a investícii, benchmarkingom členov), ich prístup k informáciám, možnosti propagácie a internacionalizácie, prístup k inováciám a celkovo zvyšuje ich konkurencieschopnosť.

Čo je certifikácia klastrov?

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Úniou klastrov Slovenska v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ZIVSE) ponúka pre registrované klastrové organizácie na Slovensku možnosť medzinárodnej certifikácie, respektíve re-certifikácie s cieľom zvýšenia kvality riadenia a prístupu k špecializovaným dátam v oblasti ich pôsobenia. Certifikované klastre podľa metodiky ECSA poskytujú firmám lepšie podmienky a kooperáciu pri exportovaní, preto ich možno považovať tiež za jednu z možností podpory exportu. 

Ako sa môžete uchádzať o certifikáciu vášho klastra?

Prihlásite sa

 

Zoznam všetkých certifikovaných klastrov nájdete na oficiálnej stránke ESCA, ktorá umožňuje jednoduché vyhľadávanie podľa územia alebo podľa oblasti pôsobenia klastra.

 

Kontakty

Certifikácia klastrov

Ing. Peter Adamovský, PhD.                               peter.adamovsky@siea.gov.sk

 

Problematika klastrov všeobecne

RNDr. Vladimír Borza                                          vladimir.borza@siea.gov.sk

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA