Chcete inovovať vaše podnikanie? Poraďte sa s nami!
 
Chcete inovovať vaše podnikanie?
Poraďte sa s nami!
Inovačné workshopy rozvíjajú kreativitu študentov
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
Analýzy a prognózy
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

CERTIFIKÁCIA KLASTROVÝCH ORGANIZÁCIÍ

 

FAQ

Čo je klaster?

Klaster je definovaný ako geograficky blízka skupina prepojených firiem a asociovaných inštitúcií v určitej oblasti spojených spoločnými, ale aj rozdielmi črtami.

Aké výhody prináša členstvo v klastri jeho členom?

Podniky, ktoré sú súčasťou klastra, čerpajú z členstva množstvo benefitov, ktoré pomáhajú zvyšovať ich produktivitu (napríklad prístupom k špecializovaným zdrojom, zdieľaním nákladov a investícii, benchmarkingom členov), ich prístup k informáciám, možnosti propagácie a internacionalizácie, prístup k inováciám a celkovo zvyšuje ich konkurencieschopnosť.

Čo je certifikácia klastrov?

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Úniou klastrov Slovenska v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ZIVSE) ponúka pre registrované klastrové organizácie na Slovensku možnosť medzinárodnej certifikácie, respektíve re-certifikácie s cieľom zvýšenia kvality riadenia a prístupu k špecializovaným dátam v oblasti ich pôsobenia. Certifikované klastre podľa metodiky ECSA poskytujú firmám lepšie podmienky a kooperáciu pri exportovaní, preto ich možno považovať tiež za jednu z možností podpory exportu. 

Ako sa môžete uchádzať o certifikáciu vášho klastra?

Prihlásite sa

Kontakty

Certifikácia klastrov

Ing. Peter Adamovský, PhD.                               peter.adamovsky@siea.gov.sk

 

Problematika klastrov všeobecne

RNDr. Vladimír Borza                                          vladimir.borza@siea.gov.sk

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA