Chcete inovovať vaše podnikanie?
Poraďte sa s nami!
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

CERTIFIKÁCIA KLASTROVÝCH ORGANIZÁCIÍ

 

Čo je certifikácia klastrov?

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Úniou klastrov Slovenska v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ZIVSE) ponúka pre registrované klastrové organizácie na Slovensku možnosť medzinárodnej certifikácie, respektíve re-certifikácie s cieľom zvýšenia kvality riadenia a prístupu k špecializovaným dátam v oblasti ich pôsobenia. Certifikované klastre podľa metodiky ECSA poskytujú firmám lepšie podmienky a kooperáciu pri exportovaní, preto ich možno považovať tiež za jednu z možností podpory exportu. 

Aké sú minimálne kritéria pre certifikáciu klastrov na základnú – bronzovú úroveň?

Udelenie ESCA značky kvality podľa jednotlivých typov úrovní (bronz /striebro/ zlato) je podmienené splnením predpísaných kritérií. V prvom rade žiadateľ - uchádzajúca sa organizácia musí obhájiť svoj štatút „klastrovej organizácie“ a to splnením „Kritérií spôsobilosti“ pre značku kvality v oblasti riadenia klastrov. Viac o kritériách pre certifikáciu klastrov.

Ako sa môžete uchádzať o certifikáciu vášho klastra?

Prihlásite sa

 

Zoznam všetkých certifikovaných klastrov nájdete na oficiálnej stránke ESCA, ktorá umožňuje jednoduché vyhľadávanie podľa územia alebo podľa oblasti pôsobenia klastra.

 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA