Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

CERTIFIKÁCIA KLASTROVÝCH ORGANIZÁCIÍ

 

Aktualita

 

Čo je certifikácia klastrov?

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Úniou klastrov Slovenska v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ZIVSE) ponúka pre registrované klastrové organizácie na Slovensku možnosť medzinárodnej certifikácie, respektíve re-certifikácie s cieľom zvýšenia kvality riadenia a prístupu k špecializovaným dátam v oblasti ich pôsobenia. Certifikované klastre podľa metodiky ECSA poskytujú firmám lepšie podmienky a kooperáciu pri exportovaní, preto ich možno považovať tiež za jednu z možností podpory exportu. 

Aké sú minimálne kritéria pre certifikáciu klastrov na základnú – bronzovú úroveň?

Udelenie ESCA značky kvality podľa jednotlivých typov úrovní (bronz /striebro/ zlato) je podmienené splnením predpísaných kritérií. V prvom rade žiadateľ - uchádzajúca sa organizácia musí obhájiť svoj štatút „klastrovej organizácie“ a to splnením „Kritérií spôsobilosti“ pre značku kvality v oblasti riadenia klastrov. Viac o kritériách pre certifikáciu klastrov.

Ako sa môžete uchádzať o certifikáciu vášho klastra?

Prihlásite sa

 

Zoznam všetkých certifikovaných klastrov nájdete na oficiálnej stránke ESCA, ktorá umožňuje jednoduché vyhľadávanie podľa územia alebo podľa oblasti pôsobenia klastra.

 

Certifikácia/recertifikácia klastrov 2011 – 2020

Rok 2011/2016 – certifikácia ESCA 15 klastrov (14 Bronze Labels/1 Gold Label)
Rok 2018 – certifikácia ESCA 5 klastrov (4 Bronze Labels/1 Gold Label)
Rok 2019 – certifikácia ESCA 8 klastrov (8 Bronze Labels)
Rok 2020 – certifikácia ESCA 10 klastrov (9 Bronze Labels/1 Gold Label) 

Viac informácií o certifikácii/recertifikácii

 

SIEA 2011 - 2021. 10 rokov budovania odborných kapacít

 

 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA