Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Odborné publikácie a prezentácie

 

FAQ

Evaluation of the Slovak Action Plan for Cluster Support Policy Improvement

 

Národný energetický klaster: Zborník prezentácií a abstraktov úspešných inovácií

Adamovský, P.- Kozmon, F.: INOVÁCIAMI K EKOLOGICKEJŠIEMU SLOVENSKU. 

Bobovnický, A.- Harnišová, E.: Dôležité projekty spoločného európskeho významu v oblasti vodíka, súčasný stav a perspektívy v SR. 

Borza, V.- Magulová, R.- Ružičková, K.: KLASTRE - DVA MODELY HODNOTENIA. Certifikácia vs. Národné hodnotenie výkonnosti klastrov. 

 

 

 

 

https://portal.spklaster.sk/images/Inovacie_v_oblasti_spracovania_plastov.pdf

Publikácie slovenských exportérov 

 

Publikácie SEVA   

 

Marketing Identity 2018  

Artur Bobovnický – Vladimír Borza – Katarína Ružičková: NÁSTROJE INTERNACIONALIZÁCIE KLASTROV (SLOVENSKÁ REPUBLIKA), 

Artur Bobovnický – Alexandra Vavrdová: DOBRÉ PRÍKLADY PRAXE V OBLASTI KLASTROV, 

Renáta Magulová – Eva Harnišová – Vladimír Borza: SÚČASNÝ STAV ROZVOJA KLASTROV NA SLOVENSKU, 

Katarína Ružičková – Eva Harnišová: SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA BUDUJE EXPERTNÉ KAPACITY V OBLASTI POSUDZOVANIA KLASTROV A VZDELÁVANIA. 


Clusters in Slovakia –their Importance, Position, Sources of Financing, Mapping and Certification

 


Video – rozhovor  s názvom „Úloha klastrov pri rozvoji inovácií“ 

 

Zdroj: YouTube

 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA