Chcete inovovať vaše podnikanie? Poraďte sa s nami!
 
Chcete inovovať vaše podnikanie?
Poraďte sa s nami!
Inovačné workshopy rozvíjajú kreativitu študentov
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
Analýzy a prognózy
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

ARCHÍV DOKUMENTOV NP ZIVSE

 

FAQ
# Analýzy a prognózy
Trend v mestskej mobilite je mikromobilita: Bezuhlíkové alternatívy, ktoré získali na význame s COVID-19 (Júl 2020) Štrukturálne závislosti výskumu a vývoja v inovačnom systéme SR (2019) Nová hodvábna cesta ako geoekonomická iniciatíva Číny(2019) Produktové línie pre doménu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (Január 2018) Produktové línie pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie (2018) Produktové línie pre doménu Priemysel pre 21. storočie (2018) Produktové línie pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie (2018) Produktové línie pre doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (2018) Mapa inovačného ekosystému - zdravie obyvateľstva (2020) Mapa inovačného ekosystému - priemysel pre 21. storočie (2020) Mapa inovačného ekosystému - poľnohospodárstvo a potravinárstvo / výroba potravín a nápojov (2020) Mapa inovačného ekosystému - odevný, obuvný a textilný priemysel (2020) Mapa inovačného ekosystému - kreatívny priemysel (2020) Mapa inovačného ekosystému - digitálne Slovensko (2020) Mapa inovačného ekosystému - dopravné prostriedky pre 21. storočie (2020) Inovačný potenciál krajov SR (2019) Inovačný potenciál krajov SR - executive summary (2019) Priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľov v oblasti podpory exportu 2019 Analýza hodnotenia klastrov ako podklad pre Akčný plán (2019) Medzinárodná certifikácia klastrov na Slovensku (2018) Potreby slovenských firiem v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (2019) Vplyv NFP na ekonomiku firiem (2018) Súhrnná správa z procesu EDP RIS3 (2017)
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA