Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

ARCHÍV DOKUMENTOV NP ZIVSE

 

Export priebojných slovenských firiem (pdf.3MB) Zlatý certifikát ESCA pre Košice IT-Valley (pdf.2,7MB) Generácia Z na Slovensku: Ako vníma inovácie (Executive summary) (pdf.757kB) Generácia Z na Slovensku: Ako vníma inovácie (pdf.757kB) Bronzový certifikát ESCA pre Potravinársku komoru Slovenska (pdf.261kB) Bronzový certifikát ESCA pre Ipeľský Energetický Enviromentálny Klaster (IPEEK) (pdf.261kB) Bronzový certifikát ESCA pre Slovak Smart City Cluster (pdf.261kB) Bronzový certifikát ESCA pre Slovak National Hydrogen Association Cluster (pdf.263kB) Bronzový certifikát ESCA pre SAPI - renewable energy cluster (pdf.262kB) Bronzový certifikát ESCA pre Národný energetický klaster (pdf.262kB) Bronzový certifikát ESCA pre Cluster Z@ict (pdf.260kB) Bronzový certifikát ESCA pre Cluster AT+R (pdf.261kB) Bronzový certifikát ESCA pre The Cyber Security Cluster (pdf. 260kB) Trend v mestskej mobilite je mikromobilita: Bezuhlíkové alternatívy, ktoré získali na význame s COVID-19 (pdf.2,7MB) Mapa inovačného ekosystému - zdravie obyvateľstva (pdf.473kB) Mapa inovačného ekosystému - priemysel pre 21. storočie (pdf.431kB) Mapa inovačného ekosystému - poľnohospodárstvo a potravinárstvo / výroba potravín a nápojov (pdf.431kB) Mapa inovačného ekosystému - odevný, obuvný a textilný priemysel (pdf.465kB) Mapa inovačného ekosystému - kreatívny priemysel (pdf.360kB) Mapa inovačného ekosystému - digitálne Slovensko (pdf.482kB) Mapa inovačného ekosystému - dopravné prostriedky pre 21. storočie (pdf.431kB)
Trhovisko budúcnosti: Ako ďalej s Miletičkou? (pdf.4,1MB) Postup pre hodnotenie inovačných poukážok v hodnote 50 000 € - príklady dobrej praxe (pdf.504kB) Vízia perspektív vývoja robotov a automatizácie (pdf.1111kB) Trendy zdravej výroby potravín (pdf.3,8MB) Modulárny vzdelávací program ING 4.0 (pdf.209kB) MEGA a MAKRO trendy vývoja v polygrafickom priemysle Slovenskej republiky (pdf.6,5MB) Trendy vo vývoji aplikácie a spotreby biostimulantov ako inovatívnych produktov v potravinárskom priemysle (pdf.3,9MB) Dopady COVIDu na nárast záujmu o superpotraviny (pdf.1479kB) Aktuálne potreby priemyslu pri jeho digitálnej transformácii a úloha umelej inteligencie AI v tomto procese (pdf.1556kB) Analýzy a sumarizácie príkladov dobrej praxe pri tvorbe dokumentov na notifikáciu projektov v rámci IPCEI (pdf.2,6MB) Metodické východiská pre mapovanie inovačných ekosystémov (pdf.664kB) Hodnotenie digitálnej zrelosti firiem (pdf.559kB) Identifikácia hlavných bariér pri digitalizácii malých a stredných podnikov (pdf.1356kB) Vyhodnotenie výzvy "Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť" (pdf.2,1MB) Efekty štvoritej špirály v realite (pdf.335kB) Bronzový cerfitikát ESCA FINTECH & INSURTECH ASOCIÁCIA SLOVENSKA Inovačný potenciál krajov SR 2021 (pdf.1228kB) Metodika pre realizáciu prieskumov v prostredí cieľových skupín (pdf.3,5MB) Digitálna evolúcia ľudského tela (pdf.455kB) Prepojený svet - prognóza vývoja robotov (pdf.542kB) Vývojové trendy ovplyvňujúce slovenskú potravinársku výrobu (pdf.6,6MB) Dátové hospodárstvo v potravinárstve (pdf.1443kB) Vplyv COVID 19 na potravinový sektor (pdf.1463kB)
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA